اطلاعیه

 

 

گروه زمين ساخت سازمان زمين‌شناسى کشور در سال 1369 با هدف بررسى ساختارى و زمين ساختى ايران زمين پايه‌گذارى شد. فلات ايران در ناحيه‌اى فعال از کمربند آلپ – هيماليا قرار دارد و در بردارنده پديده‌هاى ساختارى – زمين‌ساختى کم نظيرى است. مطالعه تخصصى اين پديده‌ها بوسيله نيروهاى کارآزموده داخلى از ديرباز مورد توجه سازمان زمين‌شناسى کشور بوده است.